نمونه فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی

سرگروه ها ودبیران محترم شهرستان ها و مناطق می توانیدیک سری نمونه فعالیت های آزمایشگاهی پایه هفتم را (در قالب یک فایل PDF) از لینک زیر دریافت نمایید که از سایت پایگاه کیفیت بخشی دریافت کرده ایم و می توانید در برگزاری جشنواره خوارزمی -بخش فعالیت های آزمایشگاهی -ازآن استفاده نمایید.

/ 0 نظر / 53 بازدید